Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Порадник Щасливих батьків

немовля

кількість порад: 20

малюк

кількість порад: 18

дитина

кількість порад: 15

Pleśniawki

Порада у категорії: немовля

Skąd się biorą?
Pleśniawki to małe białe kropeczki w buzi noworodka. Mogą pojawić się już w pierwszym tygodniu życia. Wyglądają jak resztki mleka, które przylepiły się do wewnętrznej strony policzków, do dziąseł lub podniebienia. Próba ich starcia kończy się krwawieniem. Są one skutkiem zakażenia grzybami, w wyniku np. podawania dziecku brudnego smoczka, zabawki lub używania nie wygotowanych naczyń do sporządzania posiłków.

Dziecko zwykle zaraża się pleśniawkami od dorosłych, kiedy ssie zainfekowaną drożdżakami pierś mamy czy oblizany przez nią smoczek. Pojawiają się także na skutek leczenia antybiotykiem (szczególnie u wcześniaków o niższej odporności). Zdarza się, że zarażają się grzybem Candida albicans już w momencie przechodzenia przez drogi rodne matki.

Pleśniawki mogą spowodować u noworodka utratę łaknienia i skłonności do wymiotów. Sprawiają mu ból i utrudniają jedzenie. Należy je energicznie leczyć pod kierunkiem lekarza, a przede wszystkim trzeba im zapobiegać przez utrzymywanie bezwzględnej czystości w otoczeniu dziecka.

Jak możesz pomóc swojemu maluszkowi, u którego wystąpiły pleśniawki?
1. Ścieraj je systematycznie jałowym gazikiem nasączonym lekarstwem zaleconym Ci przez lekarza.
2. Pozbądź się starego smoczka i kup nowy, zadbaj o jego sterylność.
3. Dokładnie myj swoje piersi (gdy karmisz naturalnie) i obserwuj, czy także one nie zostały zaatakowane przez grzyba. W razie potrzeby smaruj je tym samym roztworem co nalot w buzi malca.
Czynności te wykonuj tak długo i z taką częstotliwością, jak zalecił Ci lekarz.

Bądź cierpliwa w walce z pleśniawkami
Pleśniawki w buzi dziecka są dla niego nieprzyjemne. Z tego powodu noworodek może gorzej ssać. Postaraj się więc spokojnie go karmić. Stosuj się do zasad leczenia, a szybko pojawią się pierwsze efekty. Nie rezygnuj zbyt szybko z kuracji, bo może się okazać, że nalot nie został całkowicie usunięty i Twoja walka rozpocznie się na nowo.

Рекомендовані товари для Вас

Ознайомлюйтеся з іншими порадами

Kiedy boli brzuszek

Kolka niemowlęca występuje u niemowląt stosunkowo często. Dolegliwości pojawiają się w pierwszych tygodniach życia dziecka i mogą trwać przez kilka miesięcy.

> дізнайся більше

W trosce o dobry sen

Sen jest najlepszą formą odpoczynku i regeneracji, dlatego bardzo ważne jest, aby zapewnić dziecku niczym niezakłócony, zdrowy sen.

> дізнайся більше

Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej

Hasło zespół nagłej śmierci łóżeczkowej mrozi krew w żyłach. To prawda, że to jednostka chorobowa wyjątkowo słabo rozpoznana. Należy jednak pamiętać, że jest też bardzo, bardzo rzadka.

> дізнайся більше