Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Дізнайтеся також

  • Aktualności

Система 3D Flexi

Інноваційного система застосована у підгузниках Bella Baby Happy. Головні переваги системи 3D Flexi:

Перша - зручність

Система 3D Flexi : широкі, еластичні і довші застібки-липучки, широка та еластична поясна резинка, та покращені бокові оборочки – додатковий захист від протікань. Використання еластичних елементів у підгузниках Bella Baby Happy сприяє ідеальному приляганню підгузника до тіла дитини, не обмежуючи її рухів. Вдень це гарна та цікава забава, а вночі спокійний сон. Застібки- липучки виготовлені з дуже м'якого, повітропроникного матеріалу, який захищає чутливу шкіру дитини від подразнень. Крім цього, застібки-липучки дають можливість повторного закріплення підгузника на тілі малюка.

ДРУГИЙ - Поглинання

У покращених підгузниках Bella Baby Happy застосовано новий, більш легкий та тонший поглинаючий шар анатомічної форми. Матеріал Magic Green миттєво та рівномірно розподіляє вологу всередині поглинаючого шару, завдяки чому шкіра залишається сухою і здоровою.

ТРЕТІЙ - БЕЗПЕКА

Завдяки використанню м'якого повітропроникного матеріалу сіднички дитини залишаються здоровими, а суперабсорбент, який всередині підгузника перетворює вологу у гель, запобігає контакту вологи зі шкірою дитини, як результат шкіра дитини суха та не подразнена. У виробництві дитячих підгузників Bella не використовується латекс, який є алергеном і може викликати алергічні реакції у дитини. Ризик алергічних реакцій знижується, оскільки при відбілюванню підгузників не застосовується хлор. Важливо відзначити, що підгузники Bella Baby Happy не тільки утримують вологу всередині та запобігають виникненню неприємного запаху.