Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Порадник Щасливих батьків

немовля

кількість порад: 20

малюк

кількість порад: 18

дитина

кількість порад: 15

Zarządzanie czasem – plan dnia i wasze nowe wspólne chwile

Порада у категорії: немовля

Jeżeli przed urodzeniem dziecka byłaś osobą bardzo dobrze zorganizowaną z porządkiem dnia rozpisanym w kalendarzu, to pierwsze chwile macierzyństwa mogą Ci się wydawać chaosem nie do opanowania. Twój dotychczasowy świat zostanie postawiony na głowie, a pojęcie „zarządzanie czasem” straci rację bytu.

Nie wpadaj jednak w panikę. Zamiast tego spróbuj na nowo zdefiniować słowo „plan” pamiętając, że będzie się on dynamicznie zmieniał w zależności od aktualnych okoliczności. Już od pierwszych tygodni warto wprowadzać do życia Twojego Dziecka pewien stały rozkład dnia czy też rytuały, które poprzez swoją powtarzalność zapewnią mu poczucie bezpieczeństwa, a Tobie ułatwią opiekę nad Maluchem. Codzienna rutyna może być zbawienna, pozwalając szybciej i sprawniej odnaleźć się w nowej roli rodzica. Pamiętaj jednak, że stały plan nie oznacza „niezmienny” i nie wychowuj Malucha z zegarkiem w ręku!

Twój plan dnia powinien przede wszystkim uwzględnić naturalny rytm dnia dziecka i jego potrzeby. Dzień każdego Malucha to w skrócie: spanie, jedzenie oraz okres czuwania (zabawy). Wystarczy, że bacznie poobserwujesz swoje dziecko przez dzień lub dwa (możesz nawet prowadzić notatki), a poznasz ile i jak długich drzemek potrzebuje, ile zajmuje Wam karmienie, a ile czasu Twój Maluch jest w stanie pozostać w stanie czuwania.

Wiedza o rytmie dnia jest szczególnie przydatna w przypadku początkującej mamy, która dopiero musi nauczyć się odczytywania sygnałów (czyli tak naprawdę płaczu) wysyłanych przez dziecko. Dzięki temu łatwiej będzie Ci odgadnąć, czy płacz Malucha spowodowany jest np. głodem czy może przemęczeniem, bo zbliża się już czas kolejnej drzemki. Odstępstwa od stałego rozkładu dnia są naturalne, więc nie zamartwiaj się, że nawet najmniejsza zmiana w harmonogramie Waszego dnia wybije dziecko z rytmu.

Рекомендовані товари для Вас

Ознайомлюйтеся з іншими порадами

Szczepienia

Nie ulegajmy modzie na szczepienia przeciwko wszelkim możliwym przypadłościom, ale też nie wolno bagatelizować obowiązkowego kalendarza szczepień. Przy wypisie ze szpitala po porodzie rodzice otrzymują książeczkę zdrowia dziecka, a w niej wszelkie niezbędne informacje na temat rodzajów i terminów obowiązujących szczepień.

> дізнайся більше

Заміна підгузника

Перше сповивання дитини - це завжди справжній стрес для недосвідчених батьків. Кілька порад, які слід дотримуватися, аби сповивання малюка ставало приємною справою для вас двох.

> дізнайся більше